Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przedsiębiorstwa udzielające pożyczek pracownikom nie będą objęte podatkiem bankowym.

15-03-2016

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, w której zostały wyjaśnione kwestie związane z podatkiem od niektórych instytucji finansowych, czyli tzw. podatkiem bankowym.

W interpretacji wyjaśnione są takie zagadnienia jak sposób określania podstawy opodatkowania, definicja podatnika, ustalenie powiązań między podatnikami będącymi zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji, ustalenie powiązań między podatnikami będącymi instytucjami pożyczkowymi.

Duże wątpliwości wśród przedsiębiorców budził fakt czy przedsiębiorstwo, które udziela pożyczek pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych może zostać uznane za instytucję pożyczkową a w związku z tym czy zostanie uznane za podatnika podatku bankowego. W uzasadnieniu Minister Finansów stwierdził, że za instytucję pożyczkową można uznać jedynie podmiot, który złożył oświadczenia, że zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie udzielania kredytów konsumenckich. Dlatego udzielanie nieoprocentowanych pożyczek pracownikom w ramach działalności dodatkowej nie spełnia tego wymogu.

W interpretacji Minister Finansów jednoznacznie stwierdził, że „podatnik udzielający pożyczki własnym pracownikom nie spełnia, więc powyższych wymogów, dlatego nie może zostać uznany za instytucję pożyczkową, która będzie podlegała podatkowi od niektórych instytucji finansowych.”


Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 3 marca 2016 r. o sygnaturze PK1.8201.1.2016.