Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przejazd taxi finansowany przez pracownika a koszt podatkowy

01-12-2015

Powrót taxi z obowiązkowego spotkania fundowanego przez pracodawcę nie powoduje powstania przychodu po stronie pracownika.

W omawianej sprawie chodziło o sytuację, w której to pracodawca funduje powrót pracownikom taksówką z miejsca spotkania biznesowego do miejsca zamieszkania. Wnioskodawca doprecyzował, że dotyczy to jedynie sytuacji, gdy udział w spotkaniu jest obowiązkowy, a pracownik nie może skorzystać z komunikacji miejskiej lub powrót taki jest niebezpieczny. Wszelkie poniesione w związku z tym koszty są zwracane pracownikowi na podstawie przedstawionych faktur, rachunków lub paragonów. Dodatkowo spółka uściśliła, że wszystkie fundowane przejazdy odbywają się w miejscowości, w której znajduje się główna siedziba firmy. Sama spółka stanęła na stanowisku, iż pracownik powinien zapłacić z tego tytułu podatek, a pracodawca pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Organ podatkowy jednak odrzucił stanowisko spółki i wydał, korzystną zarówno dla pracownika jak i samego pracodawcy, interpretacje. Powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego przypomniał, iż aby można było uznać świadczenie za przychód pracownika muszą spełnione zostać trzy warunki:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika
  • zostały spełnione w interesie pracownika
  • przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi

Jako, że finansowanie powrotu do domu z obowiązkowego spotkania biznesowego jest spełnione w interesie pracodawcy, a nie pracownika, należy uznać że zwrot kosztów przejazdu nie generuje po stronie pracowników przychodu o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 26 listopada 2015 r., s. C4.
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej W Katowicach z dnia 29 października 2015 r. (sygn. IPBP-2-1/4511-327/15/DP)