Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przejęcie przez spółkę długu wspólnika generuje po jego stronie przychód

02-03-2017
Nieodpłatne przejęcie długów wspólników spółki jawnej przez tę spółkę, stanowić będzie nieodpłatne świadczenie na rzecz wspólników, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. [...]