Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przekazanie przedsiębiorstwa małżonkowi bez obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych

08-12-2016

Wnioskodawczyni zamierza zarejestrować się jako podatnik podatku VAT i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. W związku z tym, mąż Wnioskodawczyni przekaże jej dwa sklepy spożywczo-przemysłowe, a następnie sam zlikwiduje swój interes. Pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa, stąd transakcja przekazania przedsiębiorstwa zostanie udokumentowana jedynie protokołem przekazania.

Wnioskodawczyni we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej powzięła wątpliwość, czy czynność polegająca na przekazaniu jej przedsiębiorstwa od męża będzie wiązała się z koniecznością rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC).

W ocenie Wnioskodawczyni obowiązek w PCC nie wystąpi, ponieważ z uwagi na fakt łączącej małżonków wspólności majątkowej, nie została zawarta żadna umowa, która należałaby do zamkniętego katalogu czynności podlegających PCC. Wnioskodawczyni podkreśliła, że przekazania tego nie można traktować w kategorii darowizny, ponieważ niemożliwe jest darowanie czegoś, co jest wspólne. Stąd, protokół przekazania ma charakter organizacyjny, a konsekwencją otrzymania przedsiębiorstwa od męża jest zmiana jedynie osoby zarządzającej majątkiem, nie zaś właściciela. 

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, wskazując, że ustawa o PCC enumeratywnie i wprost wymienia katalog zamknięty czynności, które takiemu podatkowi podlegają. Posiadanie zatem przez małżonków równych udziałów w majątku wspólnym i otrzymanie przedsiębiorstwa bez zawierania żadnej innej umowy, lecz na podstawie protokołu przekazania, który jest czynnością o charakterze organizacyjnym i nie podlega reżimowi ustawy o PCC, nie spowoduje powstania obowiązku w tym podatku.

 

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17.11.2016 r., sygn. 2461-IBPB-2-1.4514.485.2016.2.HK

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anita Olbrych