Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przekazanie znaku towarowego rodzinie bez VAT

19-04-2016

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w przypadku pojedynczej darowizny znaku handlowego członkom rodzin nie jest ona objęta VAT.

Wyrok dotyczył podatniczki, która miała otrzymać od syna w darowiźnie znak handlowy wraz z wszystkimi prawami. Znak ten miał stanowić prywatny majątek kobiety. Kobieta w przyszłości chciała przekazać znak towarowy z powrotem synowi – również w darowiźnie. WSA orzekł, że w przypadku, gdy darowizna taka miała być jednorazowa to kobieta nie musiała rozliczać VAT. Transakcja podlegałaby opodatkowaniu VAT w przypadku, gdy miałaby ona charakter powtarzalny a kobieta działałaby w sposób profesjonalny.

Jednocześnie WSA wskazał, że na to czy darowizna jest czynnością opodatkowaną VAT nie wpływa okoliczność czy znak towarowy jest zarejestrowany czy też nie.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10.02.2016 r. o sygnaturze I SA/Sz 53/16