Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przekroczenie limitu diety służbowej podlega opodatkowaniu

22-09-2015
Orzeczenia NSA i WSA w sprawie przekroczenia limitu diety na wyżywienie pracownika podczas podróży służbowej.