Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przekroczenie limitu diety służbowej podlega opodatkowaniu

22-09-2015

Orzeczenia NSA i WSA w sprawie przekroczenia limitu diety na wyżywienie pracownika podczas podróży służbowej.

Wydatki związane z wyżywieniem podczas delegacji pracownika nie mogą przekroczyć limitu przyznanej diety. W przeciwnym razie nadwyżka podlega PIT.

Sprawa dotyczyła spółki, która planowała wprowadzenie nowego systemu rozliczania kosztów na posiłki w czasie delegacji. Pracownicy zamiast diety mieli otrzymywać całodzienne wyżywienie, które zgodnie z prognozą przekroczyłoby limit wyrażony w rozporządzeniu sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej. Spółka w uzasadnieniu wniosku utrzymywała, iż w przypadku zastąpienia diety nowym systemem, istnieje możliwość zaliczenia ww. kosztów do innych należności za czas podróży. W odpowiedzi na pismo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie potwierdził stanowiska spółki i wskazał, że dla diety i wyżywienia obowiązuje ten sam limit.
Pogląd fiskusa zaaprobował również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia sprawozdawca Bogusław Woźniak podkreślił, że kosztów wyżywienia nie należy przenosić do innych należności za czas podróży, a przekroczenie limitu diety skutkuje koniecznością opodatkowania nadwyżki.

Źródło:
Rzeczpospolita z 14 września 2015 roku, s. C1
Wyrok NSA z 11 z września 2015 r. o sygnaturze II FSK 1516/13.