Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przerwa w wywozie towaru celem jego przetworzenia wyklucza eksport

02-03-2017

Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem VAT, otrzymał zamówienie na dostawę towarów na rzecz norweskiego przedsiębiorcy, który nie jest podatnikiem VAT UE i nie posiada numeru VAT UE. Transport został zorganizowany i dokonany przez nabywcę, czyli norweskiego kontrahenta. W trakcie dostawy towaru do Norwegii, towar był chwilowo składowany w warsztacie na Litwie i tam przetworzony – wykonano łączenia na obu końcach prętów.

Wnioskodawca zapytał organ podatkowy, czy pomimo czasowego postoju w transporcie na Litwie, powyżej opisana dostawa towarów z Polski do Norwegii będzie stanowiła eksport towarów i podlegała opodatkowaniu stawką 0%.

W ocenie Wnioskodawcy powyższa transakcja nosiła znamiona eksportu i powinna podlegać stawce 0%. Wnioskodawca wskazał, że ciągłość dostawy została zachowana, co potwierdza treść zamówienia firmy norweskiej uznającego za realizację zamówienia dostawę towaru od momentu podjęcia czynności w Polsce do chwili dostarczenia towaru do Norwegii. Zdaniem Wnioskodawcy wywóz towaru następuje niezależnie od dokonanych przeróbek, zaś eksport pośredni ze względu na swoją specyfikę powoduje, że to nabywca organizując transport, również decyduje o trasie, czasie i sposobie przewozu towaru.

Organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Podkreślił, że w opisanej sprawie nie ma podstaw do uznania, że wywóz towaru poza granice Unii rozpoczął się w Polsce i miał nieprzerwany charakter. Organ zaznaczył, że nie chodzi tu o jednego spedytora, przeładunek czy chwilowe składowanie w składzie celnym. Transport został przerwany, a przerwa ta nie miała charakteru jedynie logistycznego, lecz wiązała się ze zmianą cech wywożonego towaru. Towar przetworzony różnił się od tego zakupionego w Polsce, stąd zmieniła się również jego klasyfikacja celna.

Sprawa była również przedmiotem orzeczeń sądów I i II instancji, które zgodnie przychyliły się do stanowiska wyrażonego przez organ podatkowy.

 

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10.02.2017 r., sygn. I FSK 628/15

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11.12.2014 r., sygn. III SA/GI 1100/14,

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki