Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przychód może powstać przed przekazaniem towaru

01-03-2016

WSA w swoim wyroku wyjaśnił wątpliwości podatnika w kwestii momentu powstania przychodu

Sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa, które zajmowało się przede wszystkim sprzedażą towarów do klientów zagranicznych. Spółka zachowując reguły z art. 106i ustawy o VAT wystawiała faktury nie wcześniej niż 30 dnia przed dniem powstania obowiązku podatkowego oraz nie później niż 15 dnia miesiąca po wykonaniu dostawy. W związku z czym dochodziło niejednokrotnie do sytuacji w której faktura wystawiana była w innym miesiącu niż dostawa towarów. Doprowadziło to do powstania wątpliwości, co do momentu w którym przedsiębiorstwo powinno rozpoznać powstanie przychodu, jeżeli spółka wystawiła fakturę (nie otrzymując zaliczki) przed dokonaniem dostawy towarów. W jej opinii przychód powinien powstać dopiero w momencie wydania sprzedanych towarów.

Spółka zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej w zaistniałym stanie faktycznym. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydając interpretację o sygn. ILPB3/4510-1-41/15-2/JG uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu powołał art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który wskazuje, że przychód należny powstaje „z dniem wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (…), nie później niż z dniem wystawienia faktury albo uregulowania należności”. W związku z czym jeżeli faktura została wystawiona przed dostawą towarów, to data jej wystawienia zadecyduje o momencie powstania przychodu podatkowego.

Powyższe stanowisko podzielił również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydając wyrok z dnia 1 lutego 2015 r. o sygn. akt I SA/Wr 1625/15.
Ani Dyrektor Izby Skarbowej, ani WSA nie zaakceptowali argumentów podatnika o tym że w dacie wystawienia faktury nie wystąpił przychód należny, więc nie powinien również wystąpić moment podatkowy.


Czytaj dalej w materiale źródłowym. 
Źródło: Wyrok WSA we Wrocławiu z 1 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1625/15. (wyrok nieprawomocny)
Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPB3/4510-1-41/15-2/JG