Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przychód ze sprzedaży nieruchomości: Nie ma zapłaty, ale PIT trzeba uiścić

22-11-2016

W wyroku z dnia 28 października 2016 r. NSA zgodził się z wcześniej wydanym wyrokiem WSA w Poznaniu (sygn. I SA/Po 1039/13), potwierdzając stanowisko, że skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości, jej części oraz udziału w niej powstają w momencie zawarcia umowy przenoszącej własność. Nie ma znaczenia to, czy w wyniku sprzedaży podatnicy otrzymali swoją należność.

Analizowana sprawa dotyczyła małżeństwa, które sprzedało swój udział w nieruchomości. Jej nabywcą była spółka, która w akcie notarialnym zobowiązała się do zapłaty należności w określonym terminie. Spółka mimo, iż otrzymała do użytku przedmiot umowy, nie wywiązała się z umowy i nie dotrzymała terminu zapłaty. W związku z tym, małżeństwo uznało, że okoliczność ta, zwalnia ich z obowiązku zapłaty PIT od sprzedaży nieruchomości. Swój postulat argumentowali tym, iż przychodem są pieniądze otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika (art. 11 PIT).

Z tym stanowiskiem nie zgodził się NSA, który stwierdził, że zgodnie z art. 19 ust 1 PIT,  dla wystąpienia przychodu wystarczy samo zawarcie umowy sprzedaży, która musi określać cenę z mocy art. 535 KC. Ta specyficzna konstrukcja powstania przychodu wyłącza przewidziany w art. 11 ust. 1 ustawy wymóg otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy czy wartości pieniężnych.

 

Źródło: Wyrok NSA z 28.10.2016 r. (Sygn. akt II FSK 2412/14)

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anita Olbrych