Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przychody ze sprzedaży praw majątkowych to zyski kapitałowe

11-07-2018

Sprawa dotyczyła Spółki prowadzącej działalność reklamową i marketingową. Wśród prowadzonych działań w ramach działalności gospodarczej, Spółka opracowuje na zlecenie swoich kontrahentów wzory opakowań oraz hasła reklamowe. Zgodnie z zawartymi z klientami umowami, spółka po zakończeniu zlecenia, przekazuje zleceniodawcy wraz z przygotowanymi wzorami oraz hasłami, wszelkie autorskie prawa majątkowe do wspomnianych projektów bądź haseł.

W związku z nowelizacją ustaw o  CIT (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) Spółka powzięła wątpliwość czy powinna kwalifikować powyższe przychody do zysków kapitałowych (art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT). Spóła zwróciła się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji. W jej ocenie przychody uzyskiwane przez nią ze sprzedaży autorskich praw majątkowych w przypadku powyższych transakcji powinny być kwalifikowane do przychodów z innych źródeł. Według wnioskodawcy powyższe przychody są znaczącą częścią podstawowej działalności gospodarczej i nie powinny kwalifikować się do zysków kapitałowych.

Organ uznał jednak stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, iż powołany przez wnioskodawcę art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a,  wskazuje jedynie na wyłączenie z zysków kapitałowych przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczonych do zysków kapitałowych.  Jednakże wyłączenie to nie obejmuje przychodów ze zbycia praw majątkowych. W związku z czym wskazane przez podatnika przychody powinny być wykazywane, jako przychody z zysków kapitałowych.

Źródło:

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 maja 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.136.2018.1.PC

 

Gazetaprawna.pl, autor: Mariusz Szulc

Artykuł na Gazeta Prawna Online

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska