Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Punkty gastronomiczne sprzedające dania do bezpośredniego spożycia nie będą mogły korzystać z 5 % stawki VAT

11-07-2016

W interpretacji ogólnej z dnia 24 czerwca 2016 r. Minister Finansów wskazał, iż aby właściwie określić zakres towarów i usług objętych obniżonymi stawkami przy sprzedaży posiłków, a w konsekwencji prawidłową stawkę podatku, należy zastosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU)

Minister zaznaczył, że aby stwierdzić czy dana czynność gastronomiczna będzie zaliczana do klasy PKWiU 10.85 (Gotowe posiłki i dania), czy do działu PKWiU 56 (Usługi związane z wyżywieniem) istotne jest, czy sprzedawane produkty są w pełni przyrządzone i gotowe do bezpośredniej konsumpcji, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniego spożycia, ponieważ są np. zamrożone bądź pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż.

Dodatkowo na właściwą klasyfikację nie będzie miał wpływu fakt sprzedaży produktów w zestawach ani czynniki takie jak:

  • dostępność naczyń i sztućców w punktach sprzedaży,
  • przeznaczenie produktów do spożycia na miejscu bądź na wynos,
  • występowanie w punktach sprzedaży stolików i krzeseł,
  • umiejscowienie punktów sprzedaży w miejscach ogólnodostępnych,
  • dostępność w miejscach sprzedaży: toalet i szatni,
  • zainstalowanie w punktach sprzedaży klimatyzacji bądź ogrzewania.

Według Ministra Finansów posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które przeznaczone są do bezpośredniego spożycia nie mogą korzystać z 5 % stawki VAT, gdyż nie można ich zaklasyfikować do PKWiU 10.85.1 (Gotowe posiłki i dania). Powyższe produkty powinny być co do zasady opodatkowane 8 % stawką podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek VAT. A do wyjątków wskazanych w tej pozycji załącznika zastosowanie znajdzie 23 % stawka VAT.

 

Czytaj dalej w materiale źródłowym.

Interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. PT1.050.3.2016.156

 

Autorzy artykułu: Piotr Ryniewicz, Wojciech Kosarzecki