Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Radość ofiar opcji walutowych

17-02-2015

Dnia 4 lutego 2015r. WSA w Warszawie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącą transakcji na opcjach walutowych i możliwości ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu. Sprawa dotyczyła tzw. „toksycznych” opcji walutowych, które w zeszłym dziesięcioleciu były niemal masowo sprzedawane przez banki, zwłaszcza eksporterom, którzy zarabiali na tychże opcjach do momentu, gdy w 2008 roku nastąpiło gwałtowne załamanie złotego.

W wyroku Sądu w całości uznano argumentację podatnika, wskazującą, że w realiach 2008 r. oraz lat wcześniejszych, zawieranie opcji miało uzasadnianie ekonomiczne. Ponadto Sąd przyznał rację spółce, że przedterminowe zamknięcie transakcji, które związane było z koniecznością zapłacenia premii oznaczało zapobieżenie utracie źródła przychodów.

Jest to ogromna zmiana w podejściu sądów. Dotychczas organy podatkowe rozpatrywały sprawy dotyczące opcji walutowych uwzględniając wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach późniejszych m.in. płynące z kryzysu finansowego. Jednak w momencie zawierania opcji przedsiębiorcy tych doświadczeń nie mieli. Dodatkowo WSA wskazał, że wszystkie sprawy należy rozpatrywać indywidualnie. Zdaniem Sądu przesądzające znaczenie ma to, czy działania podatnika dotyczące zawarcia opcji były oparte na racjonalnych przesłankach wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Konkluzją wyroku jest wskazanie przez Sąd, że działania dotyczące zamknięcia opcji należy oceniać z punktu widzenia „mniejszego zła” to znaczy minimalizacji strat. Należy jednak zachować umiarkowany optymizm ze względu na to, że Izba Skarbowa może się od tego wyroku odwołać oraz brak jest jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku.

Źródło: Puls Biznesu, 05 luty 2015, s.4; http://www.ozog.pl/sukces-w-wsa-opcje-walutowe