Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Ratyfikowanie porozumienia FATCA

03-09-2015

Organy podatkowe z USA będą miały dostęp do informacji o kontach bankowych swoich obywateli założonych w polskich instytucjach finansowych. Umożliwi to ustawa, której projekt przyjął rząd.

Organy podatkowe z USA będą mogły uzyskiwać informacje na temat rachunków bankowych w polskich instytucjach finansowych, które należą do osób, mających miejsce zamieszkania, obywatelstwo czy prawo stałego pobytu w USA. Kontrola taka będzie możliwa, ponieważ polski rząd 25 sierpnia 2015 roku przyjął projekt ustawy, który ma uregulować współpracę pomiędzy Polską a USA w sprawie wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych. Ustawa ta jest częścią porozumienia nazywanego FATCA, które ma ograniczyć odpływ kapitału z ameryki północnej do innych krajów. Porozumienia takie z USA podpisało z około 40 państwami.

Organy podatkowe z USA zachęcają coraz więcej krajów do współpracy. Nieprzystąpienie do porozumienia FATCA może spowodować, że dochody instytucji finansowych z tych krajów będą obciążane dodatkowym 30% opodatkowaniem. Mimo że ustawa jeszcze nie weszła w życie polskie przedsiębiorstwa już zabezpieczają się przed sankcjami. Instytucje finansowe pytają swoich klientów czy są obywatelami USA lub czy posiadają prawo stałego pobytu w USA.


Źródło: Puls Biznesu z dnia 26 sierpnia 2015 roku, s. 9;
Rzeczpospolita z 26 sierpnia 2015 roku, s. C4