Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Rekompensata za rozwiązanie umowy nie jest odszkodowaniem

26-05-2015

Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą obejmującą detaliczną sprzedaż produktów spożywczych, w lokalach użytkowych wynajętych od osób trzecich. Umowę na jeden z lokali zawarto na czas określony, nie zawierała ona klauzuli o rozwiązaniu umowy z okresem wypowiedzenia, ani zapisu odnośnie odszkodowania dla wynajmującego, w przypadku rozwiązania umowy. Podatnik z w/w względów zawarł porozumienie o rozwiązaniu umowy uwzględniające wynagrodzenie dla wynajmującego.

Wnioskodawca spytał, czy kwota zapłacona za rozwiązanie umowy najmu stanowi płatność za usługę opodatkowaną VAT oraz czy w związku z tym będzie uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z tytułu tej transakcji.

Izba skarbowa w Katowicach, w interpretacji z 31 marca 2015 r. (IBPP2/443-1290/14/ICz) dotyczącej w/w sprawy potwierdziła stanowisko podatnika, czyli, iż wynagrodzenie za przedterminowe rozwiązanie umowy stanowi płatność za usługę opodatkowaną VAT oraz kwota VAT podlega odliczeniu. Organ uzasadnił swoje stanowisko stwierdzając, że jeśli rekompensata nie ma związku z konkretnym świadczeniem wzajemnym, to wtedy jest to odszkodowanie niepodlegające VAT, ale jeśli tej rekompensacie towarzyszy dane świadczenie wzajemne, to występuje wynagrodzenie za usługę, które jest opodatkowane podatkiem VAT. Czyli nie nastąpiła wypłata odszkodowania, a zapłata za określone działanie, czyli za zgodę na rozwiązanie umowy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31.03.2015 r., nr IBPP2/443-1290/14/ICz

Źródło: Rzeczpospolita, 25 maja 2015 r., s. D11.