Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Reorganizacja spółek w grupie kapitałowej nie musi być opodatkowana

14-04-2015

Umorzenie akcji w zamian za przekazanie prawa własności nieruchomości to jedno zdarzenie, które nie podlega opodatkowaniu – orzekł WSA w Łodzi.

W opisywanej sprawie wewnątrz grupy kapitałowej z powodu reorganizacji, podjęto decyzję o umorzeniu akcji spółki akcyjnej w zamian za przekazanie akcjonariuszowi - spółce z o.o. praw własności nieruchomości.  Spółka zapytała czy wypłacając wynagrodzenia za umorzenie akcji w formie rzeczowej wystąpi jako podatnik VAT.

Zdaniem organu interpretacyjnego, spółka będzie działała jako podatnik VAT, ponieważ reorganizacja mieści się w ramach jej działalności gospodarczej, a wynagrodzenie przekazane w formie rzeczowej będzie stanowiło odpłatną dostawę towarów. W konsekwencji przedmiotowa transakcja powinna zostać udokumentowana fakturą VAT.

Spółka zaskarżyła wydaną interpretację, a rozpatrujący sprawę WSA potwierdził stanowisko zajęte przez Spółkę. W opinii Sądu omawiany proces ma charakter złożony stanowiąc jedną całość i nie powinien być sztucznie rozdzielany. Bez umorzenia akcji nie byłoby podstawy do przekazania akcjonariuszowi składników majątku. Ponadto zdaniem Sądu,  Spółka nie będzie działała jako handlowiec sporne zdarzenie nie jest kontynuacją działalności gospodarczej, ale czynnością o charakterze organizacyjno-ustrojowym.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 07.04.2015, str. B2.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1348/14