Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Rozliczanie ubezpieczenia samochodu, którego wartość przekracza 20 tysięcy euro

11-08-2015

Nowa interpretacja daje możliwość optymalizacji w rozliczaniu ubezpieczenia AC od samochodów osobowych, których wartość przekracza 20 tysięcy euro.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał 17 czerwca 2015 r. interpretację w sprawie rozliczania ubezpieczenia AC od samochodu leasingowanego, którego wartość przekracza 20 tysięcy euro. Zgodnie z wydaną interpretacją, jeśli ubezpieczenie samochodu AC i OC jest wkalkulowane w ratę leasingową podatnik ma prawo zaliczenia składki OC do kosztów podatkowych w całości. Zgodnie z przepisami bowiem, opłaty leasingowe stanowią w całości koszt podatkowy. Do tej pory organy podatkowe twierdziły, iż w koszty można zaliczyć tylko proporcjonalnie tę część ubezpieczenia AC, która odpowiada wartości samochodu nieprzekraczającą 20 tysięcy euro. Takie stanowisko wynikało z obowiązujących przepisów, konkretnie z art. 23 ust.1 pkt 47 ustawy o PIT oraz art.16 ust.1 pkt 49 ustawy o CIT i związane było ze sposobem wyliczania wysokości składki AC od wartości samochodu.

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 27 lipca 2015 r., s. C5

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 czerwca 2015 r. o sygnaturze IBPBI/1/4511-288/15/AP