Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Rozliczenie kompleksowej usługi budowlanej

25-05-2016
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną, w której przyjął stanowisko, że kompleksowa usługa budowlana świadczona przez zagraniczną spółkę i jej polski oddział, może stanowić jednolicie [...]