Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Rozliczenie sprzedaży nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej

08-12-2016
Sprzedaż nieruchomości przez przedsiębiorcę w ciągu 6 lat począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym nieruchomość ta została wprowadzona do majątku prywatnego jest opodatkowana na [...]