Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Rozliczenie sprzedaży nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej

08-12-2016

Sprawa dotyczy Wnioskodawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w przedmiocie sprzedaży, serwisowania i wynajmu maszyn. Przychody uzyskiwane w ramach tej działalności rozlicza on podatkiem liniowym, według stawki 19%. Siedzibą Wnioskodawcy jest nieruchomość stanowiąca jego własność, którą zamierza on przekazać na cele prywatne i następnie wynajmować poza działalnością gospodarczą, jako osoba prywatna. Osiągane z tego tytułu przychody opodatkuje natomiast ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, co będzie składało się na koszt uzyskania przychodów w sytuacji sprzedaży nieruchomości przed upływem 6 lat od włączenia jej do majątku prywatnego.

Zdaniem Wnioskodawcy koszt podatkowy stanowić będzie wartość początkowa nieruchomości pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne w okresie, kiedy nieruchomość służyła prowadzonej działalności gospodarczej, zwiększona o wydatki na nabycie zbywanych składników, a niezaliczonych w żadnej formie do kosztów uzyskania przychodów.

O ile organ podatkowy zgodził się z Wnioskodawcą w zakresie zasadności opodatkowania zysku powstałego ze sprzedaży nieruchomości wycofanej z działalności podatkiem liniowym według stawki 19%, jako przychodu z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT), o tyle zanegował on sposób ustalania przez Wnioskodawcę kosztów uzyskania przychodów. W ocenie organu zarówno do przychodów, jak i do kosztów ich uzyskania należy stosować zasady właściwe dla źródła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT), nie zaś właściwych dla odpłatnego zbycia nieruchomości włączonej do majątku prywatnego (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT). 

Kosztem uzyskania przychodu będzie zatem, wartość początkowa nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o PIT, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można wliczyć natomiast wartości poniesionych wydatków na nieruchomość, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

 

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18.11.2016 r., sygn. 0461-ITPB1.4511. 909.2016.1.HD

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki