Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Rozliczenie straty podatkowej przez spółkę przejmującą

20-12-2016
Strata podatkowa, którą poniosła spółka przejmująca przed połączeniem, może być przez nią rozliczona w pięciu kolejnych latach, z uwzględnieniem dochodu spółki przejmowanej.