Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Rozszerzony skład sędziów rozstrzygnie, jak skarżyć interpretacje

06-05-2016

Na niejawnym posiedzeniu zwykły skład Naczelnego Sądu Administracyjnego podjął decyzję, by poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego odpowiedział czy podatnik, który chce podważyć w sądzie interpretację organów podatkowych, musi najpierw czekać na jego odpowiedź, czy może złożyć skargę od razu po wniesieniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Wyjaśnienie tych kwestii jest bardzo ważne dla podatników, którzy nie zgadzają się z otrzymaną interpretacją.
Wątpliwości dotyczą terminu wniesienia skargi zgodnie z art. 53 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Z przepisu wynika, że skargę wnosi się w terminie 30 dni liczonych od dnia doręczenia odpowiedzi organu albo w terminie 60 dni liczonych od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, jeśli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie. Podatnicy boją się przekroczenia 60 dniowego terminu złożenia skargi, więc często nie czekają na odpowiedź organów tylko składają skargę do sądów wcześniej. Sądy administracyjne nie zawsze zgadzają się z takim podejściem i nakazują zaczekać na odpowiedź organów podatkowych. Dlatego Naczelny Sąd Administracyjny postanowił wyjaśnić powstałe wątpliwości i przekazał sprawę do rozpatrzenia przez poszerzony skład NSA.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15.04.2016 r. o sygnaturze I FSK 161/16.