Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na powstały wcześniej obowiązek podatkowy w zakresie PCC.

25-04-2017
NSA potwierdził stanowisko organu podatkowego, który za podstawę opodatkowania przyjął całą wartość transakcji określoną w umowie pomimo jej późniejszego rozwiązania.