Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Samotny rodzic utraci preferencję rozliczeniowe, gdy jego dziecko zarobi ponad 3089 zł

21-08-2015

Jakie warunki musi spełnić rodzic, który chce skorzystać z preferencji na dorosłe studiujące dziecko?

Samotnie wychowująca córkę matka zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o możliwość zastosowania preferencji na dorosłe studiujące dziecko.

W stanie faktycznym matka przedstawiła następujące zdarzenie:
Córka posiadająca 24 lata w roku 2014 r. pracowała i uzyskała przychody wynoszące w sumie 4050 zł. Koszty uzyskania przychodów wynosiły 878 zł. Zatem jej dochód stanowił 3172 zł. Matka uznała, że po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne wynoszące 144 zł, ostateczny dochód wyniósł 3028 zł.

W odpowiedzi Dyrektor Izby zwrócił uwagę na definicję dochodu. Zaznaczył, iż zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania. Nie ma możliwości utożsamienia podstawy opodatkowania z dochodem.
W omawianej sytuacji dochód córki przekroczył 3089 zł i wyniósł 3172 zł. Zatem matka nie ma prawa do żadnej ze stosowanych dotychczas preferencji.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 4 sierpnia 2015, s C4