Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Sankcja za wystawianie „pustych faktur” VAT pomimo ich korekty

11-07-2016
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Spółki, która po przeprowadzonej kontroli skarbowej u kontrahenta dokonała korekty wystawionych faktur nieodzwierciedlających faktycznie przeprowadzonych tra [...]