Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Składanie oświadczeń o wspólnym opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków

13-07-2015

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znosi konieczność corocznego składania zaświadczenia o wspólnym opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków.

Z dniem 1.01.2015 weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która pozwala na jednokrotne złożenie oświadczenia, który ze współmałżonków będzie rozliczać przychód. W kolejnych latach nie będzie takiej potrzeby składania takich oświadczeń, jeśli sposób rozliczeń nie zmieni się.

W związku z wprowadzoną nowelizacją Minister Finansów rozstrzygnął w drodze interpretacji następujący problem.

Małżeństwo osiąga dochód z wynajmu nieruchomości. Żeby rozliczyć podatek związany z tym dochodem podjęli decyzję, że przychód będzie rozliczany w całości przez męża pomimo tego, że nieruchomość należy do obu małżonków. Małżeństwo rozliczało podatek ryczałtowy, czyli 8,5% od wartości najmu. Mąż składał, co roku oświadczenie w Urzędzie skarbowym, że tylko on rozlicza dochód z wynajmu.

Małżonek myśląc, że zmiana ta dotyczy również rozliczeń składanych za 2014r. nie złożył zaświadczenia o wspólnym opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków. W tej sytuacji Urząd Skarbowy uznał, że przychód z najmu musi być rozliczony przez obu współmałżonków. Z interpretacji indywidualnej wynika, że obecnie mąż ma nadpłatę podatku na swoim koncie w Urzędzie Skarbowym a żona ma niedopłatę, ponieważ nie zapłaciła swojej części podatku od przychodu z najmu.

Zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz małżonek miał obowiązek złożyć oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków również w 2015 r. Dopiero od 2016 r. nie będzie musiał już takiego zaświadczenia składać.