Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Służbowy przejazd taksówką powoduje powstanie przychodu po stronie pracownika

03-11-2015

Wojewódzki sąd administracyjny potwierdził stanowisko urzędu skarbowego według którego, pracownik, któremu pracodawca opłaca przejazdy, uzyskuje przychód

W omawianej sprawie chodziło o sytuacje w której to pracodawca funduje dojazd pracownikom do lotniska, z którego mieli wyruszać na służbowe podróże. Według Urzędu Skarbowego pracodawca, który finansuje taksówki powinien rozpoznać przychód po stronie pracownika. Z racji, iż według organu droga na lotnisko nie jest częścią podróży służbowej, zatrudnionym nie przysługuje zwolnienie z PIT. Dodatkowo stanowisko urzędu potwierdził sąd, który podkreślił, że to pracownicy sami powinni pokrywać koszty takich dojazdów.

Stanowiska sądu i urzędu nie podzielają jednak eksperci którzy uważają takie podejście organów za bardzo kontrowersyjne. Takie stanowisko może bowiem prowadzić do wniosku, iż pracodawca powinien opodatkować wszystkie finansowane pracownikom dojazdy np. do kontrahenta czy konferencje. Dodatkowo ciężko jest też stwierdzić, iż po stronie pracownika powstaje korzyść majątkowa gdy ten jedzie załatwiać sprawy pracodawcy.

Według kolejnego eksperta rozwiązaniem na takie stanowisko organów mogą być wyraźniejsze zapisy w regulaminach podróży służbowych, np. to, że podróż zaczyna się już w miejscu zamieszkania.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 22 października 2015 r., s. C4.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 października 2015 roku. (sygn.. I SA/Gd 949/15).