Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Służbowy samochód do celów prywatnych: Miejsce parkowania nie wpływa na VAT

28-03-2017

Teoretycznie samochód służbowy stojący po godzinach pracy poza firmą, uznawany jest za pojazd służący również do celów prywatnych. Zatem pracodawca w takim przypadku ma prawo odliczyć tylko połowę VAT od nabycia i wydatków na eksploatację. Jednak wyroki wydane w lutym i w marcu br. dopuszczają możliwość odliczenia VAT w całości.

Wyrok NSA z 22 marca 2017 r. (sygn. akt I FSK 1180/15) dotyczył firmy zajmującej się dystrybucją materiałów reklamowych w dni robocze i weekendy. Firma zlecała swoim ‘pracownikom nadzorującym’ kontrole, aby zweryfikować czy kolporterzy wywiązują się ze zleconych czynności. W tym celu udostępniała samochody firmowe. Pracownicy mogli korzystać z nich tylko w celach służbowych, co zostało określone w regulaminie firmy. Prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów potwierdzała ten stan rzeczy. Pracownicy nadzorujący mogli parkować auta w rejonie miejsca zamieszkania, aby mogli szybko reagować. NSA w tej sprawie zadecydowało, że miejsce pozostawienia pojazdu nie może ograniczać prawa do pełnego odliczenia VAT.

Podobnie NSA orzekł w wyroku z 21 lutego 2017 r. (sygn. akt I FSK 1200/15, I FSK 1201/15). Uznał, że odliczenie 100 % VAT od zakupu oraz wydatków na używanie samochód może przysługiwać także, gdy jest on parkowany pod domem pracownika, jeśli jest to uzasadnione charakterem wykonywanej pracy.

 

Źródło:

Wyrok NSA z 22 marca 2017 r., sygn. akt I FSK 1180/15

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Katarzyna Bartniak, Anna Ganczarska