Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Spadkobierca ma prawo wystąpić z wnioskiem o nadpłatę PIT

03-02-2015

WSA w Poznaniu orzekł precedensowy wyrok przyznający spadkobiercom prawo do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, powstałej jeszcze za życia spadkodawcy.

Sprawa dotyczyła spadkobierczyni, która w styczniu 2014 r. złożyła w US wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty wynikającej z zeznania rocznego swojego nieżyjącego już męża. Do wniosku dołączyła korektę tego zeznania za 2007 r. oraz postanowienie z lutego 2010 r. stwierdzające, że wraz z córką nabyła spadek po zmarłym.

Niestety Fiskus odmówił wszczęcia postępowania, twierdząc, iż spadkobierca nie może złożyć wniosku o stwierdzenie nadpłaty, gdyż nie jest stroną. Podobnego zdania był organ odwoławczy. Uznał, iż postępowanie w trybie art. 97-106 ordynacji podatkowej nie może być wszczęte na wniosek spadkobiercy i że nie ma on prawa do składania deklaracji podatkowych za zmarłego podatnika.

Sprawa trafiła do WSA, który stanął po stronie spadkobierczyni. Sąd argumentował, że zgodnie z art. 97 § 1 ordynacji podatkowej spadkobiercy przejmują wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy, w tym prawo do złożenia wniosku. Poza tym prawo do stwierdzenia nadpłaty i związany z nim zwrot podatku jest chronionym konstytucyjnie prawem majątkowym. Zwrócił również uwagę, iż gdyby przyznać rację fiskusowi to organ podatkowy potencjalnie uzyskałby nieodpłatne świadczenie.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 listopada 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 633/14)
Źródło: Rzeczpospolita, 20 stycznia 2015, s. C4