Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Spłata otrzymanego weksla oraz odsetek z niego wynikających otrzymanego w formie darowizny, nie powoduje przysporzenia w podatku dochodowym od osób fizycznych.

22-11-2016
NSA w wyroku z 3 listopada 2016 r. potwierdził stanowisko podatnika, że weksel otrzymany w formie darowizny jak również jego spłata wraz z powstałymi odsetkami nie przyczynia się do powstania przychodu u obdar [...]