Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Społeczna odpowiedzialność biznesu a odliczenie VAT

03-01-2017

Sprawa dotyczy spółki, która prowadziła działalność w zakresie m.in. żywienia zwierząt i handlu zbożem. Grupą docelową były osoby mieszkające na wsi i w małych miastach. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizowała politykę CSR czyli Społecznej odpowiedzialności biznesu w rejonach, w których prowadzi sprzedaż swoich produktów. Organizowała różne programy wspierające społeczność lokalną przy współpracy władz lokalnych np. remont szkoły, domów dziecka czy budowa placu zabaw, podczas których umieszczała tablice ze swoim logo w widocznym miejscu. Realizowane programy przynosiły duże korzyści – integrowały pracowników, władze lokalne i kontrahentów, ponieważ brali w niej udział sami pracownicy spółki, jak i lokalna społeczność. Zdaniem spółki takie działania były elementem strategii marketingowej i w pierwszej kolejności miały wpływać na zwiększenie sprzedaży. Dlatego Spółka uważała że przysługuje jej prawo do odliczenia VAT z tytułu wydatków poniesionych podczas realizacji programu CSR.

Dyrektor Izby Skarbowej był odmiennego zdania i uznał, że nie było związku pomiędzy kampaniami CSR, a opodatkowaną działalnością spółki. Wystawienie tablic z logo spółki nie miało wpływu na przyszłą sprzedaż.

Sąd I instancji orzekł na korzyść podatnika, że istnieje pośredni związek pomiędzy wydatkami związanymi z CSR a przyszłą sprzedażą. Zatem podatnik może odliczyć VAT z tego tytułu. Specyfika produktów spółki i jej klientów wymaga indywidualnego podejścia, aby kampania marketingowa była skuteczna. Zdaniem WSA takie inwestycje społeczne były dostosowane do realiów gospodarczych (czego Dyrektor Izby Skarbowej nie wziął pod uwagę) i służyły promowaniu produktów. Mogły nakłonić potencjalnych klientów do zakupu towarów.

Jest to jeden z pierwszych korzystnych wyroków związanych ze społeczną działalnością biznesu.

 

Źródło: 

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 grudnia 2016; sygn. akt. III SA/Wa 2881/15

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Katarzyna Bartniak, Anna Ganczarska