Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Spółka nie wynajmuje na cele mieszkaniowe

11-07-2018

Pewna Spółka wynajęła dom dla swoich pracowników z różnych regionów Polski, za który płaciła czynsz z VATem. Interpretacja indywidualna, którą otrzymał właściciel nieruchomości stanowiła, iż usługi najmu nie są zwolnione z VAT. Spółka chcąc potwierdzić prawo do odliczenia VAT z tytułu otrzymanej faktury za wynajem domu, wystąpiła o indywidualną interpretację.

Zdaniem organu podatkowego przedmiotowa usługa najmu podlega zwolnieniu zgodnie z  art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.W konsekwencji Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu poniesionych wydatków na najem mieszkania.

Spółka nie zgadzała się z fiskusem, zaskarżając wydaną interpretację. Sądy obu instancji przyznały Spółce racje. Zdaniem Sądu, Spółka wynajmuje mieszkanie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej a nie dla celów mieszkaniowych. Tym samym przedmiotowa usługa podlega opodatkowaniu VAT a Spółce przysługuje prawo do odliczenia.

Źródło:

Wyrok NSA z dnia 8 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 1182/16

 

Gazetaprawna.pl, autor: Partycja Dudek

Artykuł na Gazeta Prawna Online

Autorzy: Katarzyna Pazera, Anna Ganczarska