Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Spółka rozliczy stratę ze zbycia przedawnionej wierzytelności

14-04-2015
NSA orzekł iż strata z tytułu sprzedaży przedawnionych wierzytelności handlowych, które były zaliczone do przychodów należnych będzie dla Spółki kosztem podatkowym.