Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Sponsoring nie zawsze podlega VAT

01-02-2017

Do związku sportowego piłki nożnej, działającego jako stowarzyszenie (niebędące podatnikiem VAT) zgłosiły się firmy chętne do uzyskania tytułu Sponsora. Związek sportowy miałby otrzymać wsparcie finansowe w zamian za usługi reklamowe tj. reklamowanie firmy Sponsora na zawodach sportowych organizowanych na terenie województwa i w kraju; umieszczenia na koszulkach kadr Wnioskodawcy logo firmy Sponsora, czy też nadania rozgrywkom piłkarskim nazwy Sponsora lub zobowiązania do zakupu sprzętu sportowego dla drużyny wskazanej przez Sponsora. Druga grupa chętnych do uzyskania statusu Sponsora nie oczekuje żadnych świadczeń wzajemnych za przekazanie wpłaty.

Pytanie Wnioskodawcy dotyczyło drugiej grupy potencjalnych sponsorów -czy działania na ich rzecz będą opodatkowane? Stowarzyszenie może dobrowolnie zdecydować się na umieszczenie informacji, że Sponsor uczestniczył w sfinansowaniu danego przedsięwzięcia. Uczyni to jednak nie dlatego, że jest zobowiązany umową do promowania podmiotu sponsorującego, lecz w ramach podziękowania za wsparcie, w zakresie jaki ustali Zarząd związku sportowego, a nie Sponsor. Stowarzyszenie może wyróżniać takich darczyńców honorując ich dyplomami, odznaczeniami, statuetkami czy zaproszeniami na okolicznościowe bankiety i spotkania, ale także umieszczając nazwę darczyńcy w środkach przekazu. Według Wnioskodawcy „jest to czynność typu naming opportunities, w ramach której Wnioskodawca jest zobowiązany do honorowania donatora pod warunkiem wypełnienia obowiązków i procedur określonych w umowie z nim oraz w dokumencie wewnętrznym o nazwie <Zasady przyjmowania darowizn i honorowania donatorów>.”

W konsekwencji związek sportowy nie świadczy usług opodatkowanych VAT na rzecz darczyńców. Z tym stanowiskiem zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Potwierdził, że nie występuje tu świadczenie wzajemne, tzn. związek sportowy nie otrzymuje wynagrodzenia za wykonane czynności, a co za tym idzie, nie występuje czynność opodatkowana wymieniona w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

 

Źrodło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20.12.2016 roku (sygn. 3063-ILPP1-2.4512.155.2016)

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Katarzyna Bartniak, Wojciech Kosarzecki