Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Sportowcy mogą wreszcie bez obaw wybrać podatek liniowy

06-10-2015

Minister finansów zmienia niekorzystne dla sportowców interpretacje. W końcu bez obaw sportowiec może założyć firmę i wybrać podatek liniowy.

Do niedawna organy skarbowe były zdania, iż zarobki z uprawiania sportu powinny być rozliczane tak jak dochody zwykłych pracowników albo zleceniobiorców. Czyli zaliczki pobiera klub, w którym występuje zawodnik, a podatek płacony jest według skali. Sportowcom, którzy przekroczyli pierwszy próg podatkowy było to ewidentnie nie na rękę bo oprócz 32 procentowego podatku swój przychód mogli pomniejszyć jedynie o niewielkie zryczałtowane koszty. Sportowy próbowali obchodzić przepisy i zakładać firmy na działalność reklamową polegającą na udostępnianiu wizerunku.

Jednak w końcu minister finansów zakończył wieloletni spór o możliwość założenia firmy przez sportowców i wyboru liniowej formy opodatkowania. Dzięki tej decyzji sportowcy, którzy zarabiają powyżej 100 tys. Zł rocznie mają możliwość płacenia podatku według 19 procentowej stawki oraz mogą zaliczyć do podatkowych kosztów wiele wydatków takich jak np. samochód, komputer czy telefon.


Źródło: Rzeczpospolita z 21 września 2015 r., s. C1