Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Sposób na premię z niższym PIT

03-03-2015

Coraz bardziej popularnym sposobem na niższy podatek PIT i niższe składki ZUS od otrzymywanej premii, jest tworzenie programów motywacyjnych opartych na wykorzystaniu instrumentów pochodnych. Dzięki temu rozwiązaniu jest możliwość optymalizacji opodatkowania premii podatkiem PIT 19 %, nawet po przekroczeniu progu dochodu. Zaznaczyć trzeba, że bezpieczne wykorzystanie tej struktury, będzie zależało od konstrukcji samego programu motywacyjnego.

W dniu 23 lutego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził iż program motywacyjny, z którego planuje skorzystać Wnioskodawca doprowadzi do osiągnięcia przychodu z kapitałów pieniężnych a nie ze stosunku pracy. Zresztą to już nie pierwsza pozytywna interpretacja dla podatników w tej sprawie, wcześniej podobny pogląd znalazł uzasadnienie choćby w interpretacji podatkowej organu łódzkiego z dnia 17 lutego 2014r. - nr IPTPB2/415-715/13-4/KR.

W opisywanej sprawie pracodawca zaproponował Wnioskodawcy możliwość przystąpienie do programu motywacyjnego, kreującą jednostki uczestnictwa. Sposób określenia wartości jednostek, będzie uzależniony od kilku czynników m.in zysku spółki i precyzyjnie będzie regulowany przez zawartą umowę. Tym samym z momentem zawarcia umowy nie wiadomo ile będą warte jednostki a zależeć będzie to głównie od samego pracownika.

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowice z dnia 23 lutego - IBPBII/2/415-1051/14/MM.
Źródło: Rzeczpospolita 26.02.2015, str. C.