Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Sprzedaż bonów bez VAT

17-03-2015

Katowicka Izba Skarbowa w interpretacji z 25 lutego 2015 roku uznała, że sprzedaż kart prezentowych nie jest objęta podatkiem VAT. Opodatkowaniu podlega dopiero ich realizacja, czyli fizyczne nabycie towaru przez klienta.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który wprowadził do swojej działalności sprzedaż realizowaną na podstawie bonów podarunkowych, jednak nie wiedział, jak i kiedy zaewidencjonować na kasie fiskalnej te transakcje. Uważał, że powinien zrobić to nie w momencie przyjęcia należności za wydanie bonu, ale w chwili jego realizacji i wydania towaru. Nabywca otrzymałby wówczas dokument zakupu (paragon lub fakturę), a wydane towary zostałyby objęte gwarancją. Podatnik zaewidencjonowałby wtedy faktyczną kwotę za wydany towar (również ewentualną dopłatę) zgodna z jego wartością i należnymi stawkami VAT oraz zapłaciłby należny od tej kwoty VAT i podatek dochodowy.

Fiskus potwierdził stanowisko podatnika. Jego zadaniem bon towarowy (podarunkowy) nie mieści się w definicji towaru zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Jest on jedynie dokumentem uprawniającym do odbioru towarów. Zastępuje środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywamy towary. Samo wydanie takiego bonu nie jest więc sprzedażą, możemy o niej mówić dopiero w momencie wydania towaru w zamian za bon. Wówczas należy zaewidencjonować transakcję za pomocą kasy rejestrującej i wydać nabywcy paragon fiskalny.

Interpretacja indywidualna nr IBPP3/443-1385/14/KG z dnia 25.02.2015 r.
Źródło: Rzeczpospolita, 12 marca 2015 r., s.F3