Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Sprzedaż długów może być sposobem na optymalizację podatkową

29-08-2016
Wystarczy sprzedać wierzytelności, aby można było odliczyć koszty. Strata z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności zaliczonych wcześniej do przychodu należnego, pomniejszy przychód. – Tak zdecydował 23 sierpnia [...]