Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Sprzedaż samochodu po wycofaniu go z firmy bez VAT

29-08-2016

Wydana w dniu 01.08.2016 r. interpretacja indywidualna, dotyczy sytuacja przekazania samochodu firmowego na cele prywatne, a następnie jego sprzedaży już z majątku prywatnego.

Wątpliwość Wnioskodawcy budził sposób opodatkowania VAT po pierwsze wycofania samochodu z działalności gospodarczej poprzez nieodpłatne jego przekazanie na cele osobiste, po drugie sprzedaży samochodu z majątku prywatnego.

Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku złożonym dnia 14.04.2016 r., z tytułu nabycia przedmiotowego pojazdu nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, dodatkowo wydatki związane z używaniem samochodu nie dotyczą jego części składowych (Wnioskodawca nie dokonywał ulepszeń wpływających na podwyższenie wartości auta, nie inwestował w pojazd, przez co nie odliczał VAT od części zamiennych), poniósł jedynie koszty zakupu paliwa, wymiany oleju, przeglądów oraz koszty mycia samochodu. W świetle powyższego organ podatkowy potwierdził, że przekazanie samochodu  . na cele prywatne Wnioskodawcy nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT.

Po wycofaniu samochodu z działalności gospodarczej i przekazania na cele osobiste Wnioskodawca dokonał jego sprzedaży. Uwzględniając, iż Wnioskodawca (osoba fizyczna), dokonał zbycia swojego majątku prywatnego, a opisana czynność wykonywana była jednorazowo (nie ma charakteru stałego), transakcja taka nie jest uznana za działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jednocześnie nie podlega opodatkowaniu VAT.

Czytaj dalej w materiale źródłówym.

Interpretacja indywidualna dyrektora IS w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2016 r. (sygn. akt ILPP2/4512-1-250/16-5/OA).

 

Autor artykułu: Marta Więcek