Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

10-10-2017

Spółka we wniosku o interpretację podała, że  posiada w Polsce zarejestrowany oddział przedsiębiorcy zagranicznego. W oddziale zatrudnia kilku pracowników, których zadania w Polsce mają czysto operacyjny charakter. Pracownicy nie są uprawnieni do podejmowania decyzji strategicznych związanych z działalnością Spółki w Polsce, do negocjowania, ani zawierania umów w imieniu Spółki. Pracownicy zostali uprawnieni (zobowiązani) jedynie do bieżących (operacyjnych) działań wynikających z umów o pracę. Pracują oni w siedzibie kontrahenta wnioskodawcy, a nie w oficjalnej siedzibie oddziału w Polsce. Ani Oddział, ani Spółka nie posiadają w Polsce rachunku bankowego. Wszelkie płatności dla Pracowników oraz z tytułu Usług Nabywanych dokonywane są z zagranicznego rachunku bankowego Spółki.

Spółka zadała pytanie czy prawidłowe jest uznanie, że Spółka nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a w konsekwencji Usługi Nabywane nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce?

Organ nie zgodził się z takim stanowiskiem argumentując, że niewątpliwie zaplecze techniczne w postaci wynajętej siedziby oraz lokalu, w którym prowadzona jest działalność dla Kontrahenta jak również zatrudnienie pracowników biurowych świadczy o stałości działalności Spółki na terytorium Polski.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna z dnia 16 sierpnia 2017 r. wydana przez  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ( nr. 0114-KDIP1-2.4012.176.2017.1.JF).

 

Autor: Michał Dybka