Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Stratę zagranicznego zakładu można rozliczyć w Polsce

14-11-2017

Spółka z siedzibą w Polsce miała dwa zagraniczne oddziały (zakłady) w Rumunii oraz jeden w Czechach. Wymienione oddziały były podatnikami podatku dochodowego w państwie, w którym się znajdowały. Z uwagi na to, że nie przyniosły one oczekiwanych przychodów, a wręcz odwrotnie- generowały stratę, Spółka postanowiła je zlikwidować.

Wątpliwość budziła kwestia możliwości rozliczenia przez spółkę macierzystą (w Polsce) strat wygenerowanych przez zagraniczne oddziały Spółki.

Zdaniem organu podatkowego dochody/straty zagranicznych zakładów podlegają opodatkowaniu/odliczeniu wyłącznie w kraju, w którym znajdował się dany zakład.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to umowa międzynarodowa, mająca na celu ochronę podatników, osiągających dochód w dwóch krajach, przed zapłatą podatku dochodowego dwukrotnie. Skoro zgodnie z postanowieniami umowy polsko - rumuńskiej i polsko - czeskiej, dochód osiągany przez polskiego podatnika na terytorium zagranicznego oddziału nie podlega opodatkowaniu w Polsce, to także strata generowana przez te oddziały, nie będzie mogła być rozliczana w Polsce.

WSA jak i NSA stwierdziły jednak, że Spółce przysługuje uprawnienie do rozliczenia w polskim systemie podatkowym straty wygenerowanej przez zakład działający w innym państwie członkowskim UE, a niemożliwej do rozliczenia w tym państwie. W sytuacji, gdy zagraniczny zakład ulega likwidacji, jednocześnie traci on status podatnika, co a tym idzie, strata oddziału nie może być rozliczona w tamtym kraju.

Reasumując, w momencie zlikwidowania zagranicznych oddziałów, nie ma niebezpieczeństwa wyboru kraju, w którym strata będzie rozliczona. Będzie ona rozliczona raz i tylko według prawa polskiego.

Wyrok NSA z dnia 20 październik 2017 roku jest prawomocny. 

 

Źródło:

Wyrok NSA z dnia 20 października 2017 roku, sygn. akt II FSK 2612/15

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska