Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Świadczenia na wakacje pracowników mogą stanowić koszty podatkowe nawet w przypadku rezygnacji z utworzenia ZFŚS

24-06-2015
Świadczenia urlopowe wypłacane przez pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników, którzy jednak nie utworzyli zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, mogą stanowić koszt podatkowy.