Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Świadczenia na wakacje pracowników mogą stanowić koszty podatkowe nawet w przypadku rezygnacji z utworzenia ZFŚS

24-06-2015

Świadczenia urlopowe wypłacane przez pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników, którzy jednak nie utworzyli zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, mogą stanowić koszt podatkowy.

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską stwierdził, że wypłacane przez pracodawców, którzy nie utworzyli zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (pomimo tego, iż zatrudniają więcej niż 20 osób; w ich przypadku ustawa o ZFŚS nie wprowadza możliwości wypłaty świadczenia urlopowego) pracownikom pieniądze na cele mogą stanowić koszty podatkowe. W odpowiedzi na interpelację wskazano, iż co prawda koszty te nie mogą być traktowane jako świadczenia urlopowe, jednakże mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na ogólnych zasadach.
Korzystne dla podatników stanowisko, zaprezentowane przez Ministra Finansów, wynika między innymi, z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2014 r. (sygn. II FSK 1049/12). Na wyrok ten powołano się w interpelacji poselskiej.

Źródło: odpowiedź na interpelację poselską nr 32617 z 2015 r.