Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych do końca września

27-03-2018

W dniu 15 marca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Tym samym, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi, zobligowani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie znowelizowanych ustaw o podatkach dochodowych, mają czas na ich przygotowanie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Przedłużenie to stosuje się do terminów upływających w 2018 r. i 2019 r.

Pierwotnie termin na wywiązanie się z ww. obowiązków został określony przez ustawodawcę na koniec trzeciego miesiąca po zakończonym roku podatkowym.

Biorąc pod uwagę, iż nowe wymogi dokumentacyjne w zakresie cen transferowych będą obowiązywały po raz pierwszy, a ich zakres znacznie różni się od tego, który był przewidziany dla transakcji z podmiotami powiązanymi dokonanych do końca 2016 r., niewątpliwie wydłużenie początkowego terminu o pół roku jest znaczącą zmianą dla podatników.

 

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 555)

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska