Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

TSUE – Przepisy polskiej ustawy o VAT dotyczące zwolnienia dostawy budynku są sprzeczne z unijnymi.

28-11-2017
TSUE odpowiadając na pytanie prejudycjalne NSA z zakresie zwolnienia VAT dostawy budynków wskazał, iż polskie przepisy są niezgodne z unijnymi.