Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Ułatwienia dla Frankowiczów

21-08-2015

Sejm dodał do katalogu zwolnień z podatku, określonego w art. 21 ust. 1 ustawy od PIT, punkt zwalniający z daniny umorzoną przez bank kwotę kredytu.

5 sierpnia została uchwalona przez Sejm ustawa w sprawie szczególnych zasad restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych. Oprócz umorzeń znaczącej części zobowiązania, wprowadzono również zwolnienie z podatku od uzyskanej kwoty.

O ile wspomniana ustawa wejdzie w życie, gdyż jest na etapie legislacyjnym i trafiła do Senatu, to kredytobiorcy będą mogli zapomnieć o kwestiach podatkowych biorąc pod uwagę opłacalność przewalutowania kredytu.

Sam mechanizm przewalutowania kredytu wygląda bardzo zachęcająco. Polega on na przeliczeniu kredytu na złote. Następnie bank wylicza kwotę, która zostałaby do spłaty gdyby klient od początku zaciągnął zobowiązanie w złotówkach, ale na podstawie marży i harmonogramów spłaty zawartych w umowie. Różnica pomiędzy wysokością zadłużenia sprzed przewalutowania i po nim jest w 90 procentach umarzana.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 11 sierpnia 2015, s C4