Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Ułatwienia w wycenie transakcji z podmiotami powiązanymi

03-09-2015

Komisja Europejska pracuje nad rejestrem dokumentującym stawki stosowane na rynku na niektóre standardowe transakcje. Głównym celem tworzenia takiego rejestru jest ułatwienie wyceny transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Komisja Europejska we współpracy ze Wspólnym Forum Cen Transferowych zamierza opracować rejestr, który umożliwi ujednolicenie wyceny często spotykanych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi działającymi na terenie Unii Europejskiej. Jedną z transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, która sprawia duży problemem przedsiębiorstwom i fiskusowi jest wycena aktywów niematerialnych. Problematyczne jest ustalenie ceny rynkowej dla prawa korzystania z licencje i patenty. Brak ogólnodostępnych informacji o stawkach rynkowych sprawia, że fiskus często kwestionuje dobór cen np. na prawo do korzystania ze znaku towarowego pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Wspólny rejestr cen ułatwi określenie czy dany podmiot nie zawyża lub nie zaniża cen żeby uniknąć płacenia podatków. Jednym ze sposobów optymalizacji podatkowej jest tworzenie spółek zależnych zarządzających znakami towarowymi w krajach o korzystniejszym systemie podatkowym. Spółka matka płaci duże kwoty za prawo do użytkowania znaku towarowego dzięki temu zwiększa koszty swojej działalności. Spółka córka ma duże dochody, ale dzięki niższym podatkom w kraju, w którym działa płaci niższe podatki. Unijny rejestr wyceny tego typu transakcji pozwoli ograniczyć nadużycia podatkowe.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 2 września 2015, s. C4