Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Ulgę na zakup kasy fiskalnej zastosować można tylko raz.

10-10-2017

Sprawa dotyczyła rozstrzygnięcia kwestii, czy podatnik będący osobą fizyczną ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, posiada możliwość zastosowania ulgi na zakup kasy rejestrującej, skoro w zakończonej, zlikwidowanej uprzednio działalności gospodarczej skorzystał z tego uprawnienia. Podatniczka, która w 2000 r. założyła firmę, nabywając wtedy kasę fiskalną skorzystała z ulgi na jej zakup. W roku 2001 jednak zlikwidowała swoją działalność. W roku 2014 rozpoczęła prowadzenia kolejnej działalności gospodarczej i chciała ponownie skorzystać  z ulgi.

Możliwość ponownego skorzystania z ulgi argumentowała faktem zmiany przepisów w roku 2004, gdyż w momencie prowadzenia poprzedniej działalności nie miała możliwości zastosowania ulgi wynikającej z nowej ustawy.

Naczelnik urzędu skarbowego odmówił jednak prawa do ulgi. Stanowisko organu potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie. W opinii organów skarbowych podatnik, który podejmuje ponownie działalność gospodarczą w tej samej formie prawnej – jako osoba fizyczna – tak naprawdę kontynuuje swoją działalność. Jak wskazał fiskus ulga przysługuje jedynie tym podatnikom, którzy wcześniej nie prowadzili działalności gospodarczej przy użyciu kasy fiskalnej. Argument podatniczki w zakresie wprowadzenia nowej ustawy regulującej system VAT w Polsce, został uznany jako niemający znaczenia, gdyż nowa ustawa stanowi kontynuacje ustawy z roku 1993.

Wojewódzki Sąd Administracyjny pomimo, iż zgodził się z organem w zakresie znaczenia wprowadzenia nowej ustawy VAT, to jednak przyznał racje podatniczce i wskazał, iż przysługuje jej ulga. W uzasadnieniu wskazał, iż czym innym jest likwidacja działalności, a czym innym jej zawieszenie i działania te mają różne skutki w prawie podatkowym. W opinii Sądu nie można ograniczać prawa do ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej wyłączenie do sytuacji podatnika, który nie prowadził wcześniej sprzedaży przy użyciu tego urządzenia. Ostatecznie jednak NSA poparł argumentacje organów skarbowych wskazując, iż będący przedmiotem sporu art. 111 ust. 4 ustawy o VAT odnosi się do podatnika, a nie do rodzajów podejmowanej przez niego działalności. Skoro więc podatniczka już raz skorzystała z ulgi na zakup kasy fiskalnej, to nie przysługuje jej ona ponownie przy rozpoczynaniu po latach innego rodzaju działalności.

 

Źródło:

Wyrok WSA z dnia 30 września 2015 r. o sygn. I SA/OI 437/1;

Wyrok NSA z dnia 7 września 2017 r. o sygn. I FSK 2312/15;

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska