Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Umowa o realizację wspólnego przedsięwzięcia

09-08-2017
Środki przekazane na podstawie umowy o realizację wspólnego przedsięwzięcia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.