Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Uproszczenia na paragonie są niedopuszczalne. Nawet gdy cena i VAT są takie same

03-01-2017

 Spółka S.A. posiada sieć sklepów, która oferuje bardzo szeroki i zróżnicowany asortyment towarów. Postanowiła korzystać z uproszczonego dokumentowania towarów. Spółka przyjęła sposób nadawania nazw, w stosunku do wybranych grup towarów. Nadawane przez nią nazwy towarów na paragonie fiskalnym odwołują się do danego rodzaju towarów, które oferowane są w tej samej cenie i podlegają opodatkowaniu tą samą stawką VAT. Zdaniem spółki należy uznać, że takie nazwy pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie towaru. Kupując siekierkę mielibyśmy na paragonie np. młotki albo narzędzia. A przecież Klient sam najlepiej wie co kupił.

Spółka zapytała fiskusa czy stosowana metodologia nadawania nazw towarom na paragonach fiskalnych jest prawidłowa. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie zgodził się na takie dokumentowanie. Argumentował, że na paragonie powinna widnieć taka nazwa towaru bądź usługi, która pozwoliłaby na jednoznaczną identyfikację. Wojewódzki Są Administracyjny natomiast przychylił się do stanowiska przyjętego przez Spółkę twierdząc, że zastosowana metodologia jest dopuszczalna.

Sprawę rozstrzygnął w prawomocnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Stanął po stronie Dyrektora Izby Skarbowej.

Wniosek jest taki, że paragon ma umożliwić nie tylko zidentyfikowanie ceny czy stawki VAT, ale przede wszystkim nazwę usługi bądź towaru. Z przepisów 2 pkt 12, § 8 ust. 1, § 8 ust. 2 obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2013 r. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wynikają jakie wymagania musi spełnić paragon fiskalny. Jednym z nich jest umieszczenie "nazwy towaru/usługi", który organ rozumie jako nazwę jednostkową mającą tylko i wyłącznie jeden desygnat.

 

 Źródło:

Wyrok NSA z dnia 21 grudnia 2016; sygn. akt. I FSK 647/15, I FSK 648/15

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Katarzyna Bartniak, Wojciech Kosarzecki