Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Urząd Skarbowy nie ma prawa wymagać od przedsiębiorcy, aby ten drobiazgowo sprawdzał swoich kontrahentów

03-11-2015

Przekręty sprzedawcy nie wykluczają odliczenia VAT u nabywcy. To po stronie urzędu skarbowego spoczywa ciężar dowodowy.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał niezwykle ważny wyrok dla przedsiębiorców, którzy nieświadomie stali się uczestnikami przestępczych procederów. Wyrok daje możliwość odliczenia VAT u nabywcy, nawet w przypadku gdy sprzedawca okazał się być przestępcą podatkowym.

Wyrok Trybunału dotyczył sprawy polskiej spółki, która odliczyła VAT z faktur na paliwo. Podmiot od którego nabywała wspomniane paliwo okazał się nie być zarejestrowanym VAT-owcem, który nie składał deklaracji ani nie płacił podatków. Co więcej nie miał nawet koncesji na obrót paliwami, a wskazana siedziba okazała się opuszczoną ruiną. Fiskus uznał zatem, że spółka bezpodstawnie odliczyła VAT.
Trybunał jednak stanął po stronie spółki stwierdzając, że skarbówka nie może wymagać od przedsiębiorcy, aby dokonywał ustaleń, do których nie jest zobowiązany. Jeśli kupujący działał w dobrej wierze, przysługuje mu prawo do odliczenia VAT, nawet jeśli okaże się, że sprzedawca brał udział w przestępczym procederze. Z orzeczenia wynika, że to na urzędnikach spoczywa ciężar dowodu w sprawie. To oni powinni wykazać, że przedsiębiorca wiedział lub powinien wiedzieć o oszustwie.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 23 października 2015 r., s. C4.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 października 2015 r. (sygn. C-277/14).