Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Urzędnik musi się spieszyć z decyzją

17-03-2015

NSA w wyroku z dnia 11 marca 2015 r. oddalił skargę kasacyjną Fiskusa, który spierał się z podatnikiem o termin wydania decyzji o odpowiedzialności za długi podatkowe.
Sprawa dotyczyła podatnika będącego spadkobiercą, któremu we wrześniu 2012 r. naczelnik urzędu skarbowego wydał decyzję o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spadkodawcy z tytułu podatku VAT za miesiąc luty i grudzień 2007r. Podatnik uchylał się od zapłaty długu, ze względu na przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie.

Organ odwoławczy nie zgodził się z podatnikiem. Uznał, że decyzja orzekająca o odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy nie jest decyzją konstytutywną, dlatego nie ma do nie zastosowania 3-letni termin przedawnienia. Sprawa trafiła do WSA, który przyznał rację podatnikowi. Poparł go również NSA. Sąd przypomniał, że jeśli podatnik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań podatkowych fiskus wydaje decyzję deklaratoryjną, która potwierdza tylko określone fakty. Natomiast w przypadku decyzji o odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania spadkodawcy mamy do czynienia z decyzją konstytutywną, czyli tworzącą zobowiązanie, a do takiej ma zastosowanie 3-letni termin przedawnienia. Bez wszczęcia postępowania, wydania takiej decyzji i doręczenia jej nie można mówić o zobowiązaniu.

Wyrok NSA z dnia 11.03.2015 r., sygn. akt I FSK 230/14
Źródło: Rzeczpospolita, 12 marca 2015 r., s.C4