Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Ustalanie wysokości kosztu przy aporcie udziałów

20-10-2015

Naczelny Sąd Administracyjny 13 października 2015 oddalił skargę kasacyjną, którą wniosło Ministerstwo Finansów. Sprawa dotyczyła sposobu określenia kosztów przy aporcie udziałów spółki komandytowo akcyjnej w zamian za akcje spółki akcyjnej.

Wnioskodawca w 2012 roku wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. We wnioski przedstawił sytuację, w której wnosił aportem posiadane przez siebie udziały spółki komandytowo-akcyjnej w zamian za akcje spółki akcyjnej o tej samej wartości rynkowej. Wnioskodawca w interpretacji uważał, że za koszty w tej transakcji może uznać wartość nominalną udziałów spółki komandytowo-akcyjnej. Fiskus odrzucił ten wniosek i stwierdził, że za koszt można zaliczyć jedynie wydatki na nabycie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej. Wnioskodawca nie zgodził się z wydaną indywidualną interpretacją i złożył wniosek w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA również nie zgodził się ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów. W wyroku WSA ogłosiło, że zgodnie z art. 1j pkt 2 lit. 2 Ustawy o CIT w koszty można zaliczyć wartość nominalną udziałów. Ministerstwo Finansów złożyło skargę kasacyjną do NSA, ale ten oddalił skargę.

Wyrok ten może zmienić podejście organów skarbowych do spraw podobnego typu. Do tej pory wydawane interpretacje indywidualne w podobnych sprawach były zawsze negatywne. Jeżeli jakiś podmiot w poprzednich latach również otrzymał negatywną interpretację może postarać się o zmianę niekorzystnej interpretacji.

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 14 października 2015 r. s. C4
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 października 2015 r o sygnaturze II FSK 534/13